بسته ۱ سرور مجازی استاندارد

136,000 تومان/mo
9,000 هزینه تنظیم

بسته ۱ لینوکس بدون دیتابیس

45,000 تومان/yr

بسته ۱ لینوکس بدون دیتابیس

45,000 تومان/yr

هاست نامحدود طلایی

20,000,000 تومان/yr

هاست نامحدود نقره ای

1,520,000 تومان/yr