غیر فعال شدن نظرات مشتریان

وقت بخیر

سیستم نظرات مشتریان به دلیل ناسازگاری با سیستم جدید سون هاست به صورت موقت غیر فعال شده است.

پس از رفع مشکلات آن مجددا فعال خواهد شد.

با تشکر

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟ 10 کاربر این را مفید یافتند (31 نظرات)