لیست سیستم عامل های ارایه شده در سرور های مجازی حجیم

لیست سیستم عامل های ارایه شده در هر بسته از سرور های مجازی حجیم

سرور مجازی حجیم
 • سیستم عامل ها:
  • CentOS 6 (64-bit)
  • CentOS 7 (64-bit)
  • Debian 8 (64-bit)
  • Fedora 22 (64-bit)
  • Fedora 23 (64-bit)
  • Scientific Linux 6 (64-bit)
  • openSUSE 13.1 (64-bit)
  • openSUSE 13.2 (64-bit)
  • Ubuntu 12.04 (64-bit)
  • Ubuntu 14.04 (64-bit)
  • Ubuntu 15.04 (64-bit)
  • Ubuntu 16.04 (64-bit)
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟ 565 کاربر این را مفید یافتند (921 نظرات)