نحوه تنظیم DNS رکورد ها در cpanel

وظیفه DNS تبدیل نام دامنه به ادرس IP و بلعکس می باشد برای انتقال اطلاعات در شبکه اینترنت می بایست نام دامنه ها و وبسایت ها حتما به ادرس های IP تبدیل شوند این سرویس این وظیفه را بعهده دارد برای تبدیل و تنظیم این موارد در کنترل پنل دو ماژول قرار داده شده که بنام های advance dns zone editor , Simple DNS Zone Editor می باشد

برای این مورد در کنترل پنل Cpanel از ادرس زیر وارد کنترل پنل شوید
Https://yourdomainname:2083 و یا ادرس Http://yourdomainname:2082
سپس از قسمت domains وارد گزینه advance dns zone editor , Simple DNS Zone Editor شوید
Simple DNS Zone Editor
رکوردهای قابل ساخت در این ماژول A و CNAME می باشد رکورد A برای اتصال یک ادرس دامنه و یا ساب دامنه به یک ادرس IPV4 می باشد و رکورد CNAME زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که دامنه ها دارای IP های یکسان هستند و شما می توانید تنها با معرفی یک دامنه دیگر دو دامنه را دارای یک IP یکسان بسازید
Select a domain: نام دامنه اصلی را که قصد تغییر رکوردهای انرا دارید انتخاب نمایید
Add an A Record در قسمت name نام دامنه و در قسمت address ادرس IP سرور دامنه را اضافه کرده و بروی add a record کلیک نمایید
Add a CNAME Record
برای اضافه کردن رکورد CNAME بوده و نام دامنه اول و در قسمت CNAME نام دامنه دوم که هردو دارای یک ادرس IP هستند وارد نمایید
Advanced DNS Zone Editor

در این قسمت دسترسی به ساخت رکوردهای مختلفی مثل A – AAAA –SRV-TXT راخواهید داشت در قسمت Select a domain.

نام دامنه را انتخاب نمایید در قسمت Reset a Zone Fileمی توانید اقدام به ریست تمامی تنظیمات به حالت ابتدایی بنمایید
برای اضافه کردن رکورد می توانید از قسمت Add a Record
اقدام نمایید در قسمت Name نام دامنه را وارد نمایید
در قسمت TTL مقدار 14400 را وارد نمایید
در قسمت type براساس نیاز خود نوع رکورد را انتخاب نمایید

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟ 1 کاربر این را مفید یافتند (1 نظرات)